Upphandlingsguide

En guide för bättre offentliga affärer

Grafiska Företagen har tagit fram en upphandlingsguide för grafiska tjänster med syfte att både informera upphandlare och grafiska leverantörer om hur upphandling bör genomföras för att balansera båda parters behov.

Det finns en potential för kommuner, landsting och statliga verk att göra bättre affärer inom ramen för Lagen om offentlig upphandling, LOU. För Grafiska Företagens medlemmar finns det en stor potentiell marknad att göra affärer på. Grafiska branschen omsatte 2014 nästan 800 miljoner kronor på offentligt upphandlade tjänster. Det ligger i alla inblandade parters intresse att de offentliga upphandlingarna blir så korrekta, transparenta, rättvisa och effektiva som möjligt.

Denna guide syftar till att underlätta för dig som upphandlar grafiska tjänster inom ramen för LOU. Med klara mål och rättvisa jämförelser ökar förutsättningarna för korrekt genomförd upphandling – och att du kan tillfredsställa din organisations behov. Självklart kan även privata företag använda denna guide för att utveckla sina affärer inom det grafiska området.

Kaj Flick, ansvarig för Grafiska Företagens branschföreningar har varit med och tagit fram broschyren.

Budskapet i guiden är att visa på vikten av kvalitet i produkten och att priset inte alltid är den bästa parametern i det långa loppet.

Ladda ner guiden här till höger eller beställ en tryckt version hos kaj.flick@grafiska.se.