Han ser till att valideringsmodellen blir verklighet

Johan Nordberg, Kompetensexpert, Lernia

Johan Nordberg (kompetensexpert, Lernia) är den som har fått i uppdrag att leda arbetet med branschvalidering för grafiska branschen. Vi passade på att få veta lite mer om validering.

Hej Johan, vad gör du i valideringsprojektet?
– Jag är processledare för projektet. Andra står för fackkunskapen kring den grafiska kompetensen, min expertis handlar om hur man får fram valideringsverktyg på ett bra sätt, framför allt kring hur man utvecklar metoder för att ta fram nya valideringar och underhålla existerande.

Vad handlar validering om?
– I grunden handlar det om att sätta en individs kompetens på pränt. Resultatet kan vara ett kompetensbevis, intyg, betyg eller licens beroende på sammanhang. Det sker genom att men i valideringsprocessen kartlägger, värderar och bekräftar kompetensen, för att sedan dokumentera den.

Varför ska man validera sin kompetens?
– Det kan vara användbart i olika lägen. Till exempel kan det användas av ett företag som vill kartlägga personalens kompetens för att kunna jobba strategiskt med kompetensutveckling, eller på ett individuellt plan för att hitta och åtgärda luckor i kompetensen.
– Men många upplever också valideringen som en bekräftelse på att man kan en massa saker. Det leder till stärkt självförtroende, rakare ryggar och kanske till att man vågar ta sig an andra arbetsuppgifter.

Hur går validering till?
– Validering kan ske genom både teoretiska och praktiska tester. För den grafiska branschen kommer det i första läget att bli ett teoretiskt test.
– Det skulle vara värdefullt att kunna ha med ett praktiskt test också, men man ska komma ihåg att de praktiska färdigheterna ofta går att observera i det vardagliga arbetet – det är svårare att se om någon har den teoretiska grunden för vad den gör.

Vilken nytta kan jag som företagsledare ha av att låta min personal validera sin kompetens?
– Vid sidan av den kartläggning jag redan nämnt så kan det finnas direkta behov av att kunna mäta och påvisa att en viss kompetens finns. Det gäller till exempel för vissa ISO-standarder som innehåller sådana krav.

– Jag har också sett exempel på företag som använt validering för att kunna vidareutbilda personal internt till att klara nya roller, en metod för att möta bristen på kompetens som finns idag.

– Sedan finns också perspektivet att idag, med den resursbrist som finns, vara en attraktiv arbetsgivare. Kan du visa att ditt företag erbjuder bra utvecklingsmöjligheter, kommer fler att söka sig till dig till exempel efter skolgång.

Vad behöver grafiska branschen tänka på när valideringsverktyget väl kommer på plats?
– Lika viktigt som att utveckla verktyget i sig, är att hitta en affärsmodell eller ett system som gör det möjligt att uppdatera valideringen och hålla den aktuell. Inom andra branscher uppdaterar de var tredje år.

– Branschen behöver också säkerställa att det finns tillgång till validering, både för företag och deras anställda, för personer utan anställning och för elever i utbildning, och för både yngre och äldre personer.

Text: Per Torberger