Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom Arbios AB:s verksamhet är Arbio AB och respektive förbund gemensamt personuppgiftsansvariga. (Arbio AB 556067-2924, Föreningen Sveriges Skogsindustrier 802495-1009, Grafiska Företagen 802004-3736, Skogs- och Lantarbetsgivarförbundet 802001-9892, Trä- och Möbelföretagen 802003-5773, Box 555 25, 102 04 Stockholm, Sverige).

För vissa behandlingar, såsom t ex medlemsregistret, använder vi gemensamma system med våra medlemsorganisationer. Ansvaret mellan oss och medlemsorganisationerna är då reglerat i avtal.