Basutbildning i arbetsmiljö, arbetsrätt och kollektivavtal

Kurserna innehåller genomgång av arbetsmiljöfrågor kopplade till arbetsgivarens ansvar, viktiga arbetsrättsliga lagregler samt genomgång av kollektivavtalen.

Kurserna ger en grund i arbetsmiljö, arbetsrätt samt kollektivavtal för deltagare från grafisk industri. Tanken är att man väljer om man vill gå 1, 2 eller 3 dagar. Det är inget som hindrar att företag kan sända olika deltagare till de olika dagarna.

Arbetsmiljö – Arbetsgivarens ansvar

 • Arbetsmiljölagstiftningen
 • Arbetsmiljöansvar/straffansvar
 • Fördelning/delegering av arbetsmiljöuppgifter
 • SAM - systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsrätt

 • Arbetsrättslig lagstiftning med tyngdpunkt på Lagen om anställningsskydd (LAS)
 • Lag om Medbestämmande i arbetslivet (MBL).
 • Lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (FML). Diskussion och grupparbeten.

Kollektivavtal

 • Genomgång av kollektivavtalen och dess regler/bundenhet.
 • Diskussion och grupparbeten.

Kostnad

2 750 kronor exkl. per kursdag inkluderar kursmaterial, kaffe samt lunch. Avgiften faktureras företaget i efterhand.

Tid

 • Arbetsmiljökursen startar kl. 10.00 (kaffe från kl. 09.30) och slutar kl. 17.00.
 • Arbetsrätts- och kollektivavtalskursen startar kl. 08.30 och slutar kl. 16.00.

Kursledare

Jurister/rådgivare från Grafiska Företagen, Trä- och Möbelföretagen och Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet.

Anmäl dig här

Jag anmäler mig till:*