Personalchefsmöte

Agenda

09:30-10:00, Fika      

10:00-10:15, Inledning och presentation av dagen

10:15-10:40, Aktuellt inom kompetensförsörjning, Henrik Smedmark, ansvarig kompetensförsörjning

10:40-11:00, På gång inom säkerhet och hälsa, Rickard Lindberg, ansvarig säkerhet och hälsa

11:00-11:45, Nyheter inom arbetsrätten, Bengt Johansson, chefsjurist

11:45-12:00, Nya statistiksystemet ”Lisa”, Daniel Peterson, ansvarig lönestatistik

12:00-13:00, Lunch

13:00-16:00, Dataskyddsförordningen, Christina Wainikka
Från den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen i Sverige och ersätter tidigare Personuppgiftslagen (PUL). Reglerna innebär en skärpning av personuppgiftsskyddet och kommer att innebära förändrade krav på hur personuppgifter ska hanteras. Syftet med dagen är att ge en introduktion till hur de nya reglerna påverkar företagens hantering av personupp­gifter.

Anmäl dig genom att mejla Carina Gisler, ange namn, befattning och företagsnamn.

Välkommen!