Chefs- och ledarskapsutbildning

Foto: Ola Torkelsson

Duktiga och kunniga chefer skapar lönsamma företag. Genom att fokusera mer på HUR-göra och inte så mycket på VAD-göra ökar vi medvetenheten kring det egna chef- och ledarskapet. OBS! Denna utbildning genomförs i tre steg under en tremånadersperiod.

Innehåll

Hur är ditt ledarskap?
Vilka är dina styrkor och svagheter?
Vi utgår från konkreta vardagliga exempel med träning, grupparbeten och bikupor.
 
Vi förmedlar också - insprängt i träningen - kunskap om vilka lagar och regler som främst reglerar samspelet mellan chef och medarbetare ( framförallt då lagen om anställningsskydd, medbestämmandelagen och arbetsmiljölagen) och hur dessa kan vara ett stöd i chef- och ledarskapet.
 
Kursdatum: Denna utbildning genomförs i tre steg under en tremånadersperiod. 28-29 augusti, 25-26 september och 30-31 oktober 2018

Pris: 26 500 kr exkl. moms. I kursavgiften ingår kursmaterial, samtliga måltider och logi.

Plats: Åkeshofs Slott, Bromma

Sista anmälningsdag: 30 dagar före kursstart men i mån av plats går det att anmäla sig närmare kursstart. Anmäl dig genom att mejla namn och företagsnman till Carina Gisler.