Återgång i arbete - det här vet vi och så här gör vi

En nationell konferens om sjukskrivning, rehabilitering och försäkringsmedicin

Den 13 november bjuder Nationellt försäkringsmedicinskt forum (NFF) och avdelningen för arbetsgivarpolitik på Sveriges Kommuner och Landsting in chefer, strateger/utvecklare och andra nyckelpersoner från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, hälso- och sjukvården, andra berörda myndigheter och organisationer samt arbetsgivare i Sverige till en konferens.

Ämnet för dagen är sjukskrivning och rehabilitering. Vi vill skapa en mötesplats för att föra dialog om samverkan, ta del av aktuell forskning och erfarenheter av goda exempel samt få förståelse för vad försäkringsmedicin kan innebära i praktiken.

Under dagen kommer vi att ta del av ämnen som ett hållbart arbetsliv och friskare arbetsplatser, slutsatser av sjukrivningsmönster, vad arbetsförmåga innebär, försäkringsmedicin i Sverige och i andra nordiska länder samt hur man kan leda och styra samverkan. Medverkande är bland annat forskarna Eva Vingård och Erica Falkenström, utredarna Claes Jansson, Mandus Frykman samt socialförsäkringsministern.

Information

Registrering och kaffe från kl. 08.30, mingel efter konferensdagens slut kl.16.45–18.00 för den som önskar)

För frågor kring anmälan:

Konstella, konferens@konstella.se, tfn 08-452 72 86

För frågor om innehållet:
Anna Östbom, anna.ostbom@skl.se, tfn 08-452 76 96
Anna Martinmäki, anna.martinmaki@forsakringskassan.se
tfn 010-116 9 98