Chefs- och ledarskapsutbildning

Foto: Ola Torkelsson

Duktiga och kunniga chefer skapar lönsamma företag. Genom att fokusera mer på HUR-göra och inte så mycket på VAD-göra ökar vi medvetenheten kring det egna chef- och ledarskapet. OBS! Denna utbildning genomförs i tre steg under en tremånadersperiod.

Innehåll

Hur är ditt ledarskap?
Vilka är dina styrkor och svagheter?
Vi utgår från konkreta vardagliga exempel med träning, grupparbeten och bikupor.
 
Vi förmedlar också - insprängt i träningen - kunskap om vilka lagar och regler som främst reglerar samspelet mellan chef och medarbetare ( framförallt då lagen om anställningsskydd, medbestämmandelagen och arbetsmiljölagen) och hur dessa kan vara ett stöd i chef- och ledarskapet.
 
Kursdatum: Denna utbildning genomförs i tre steg under en tremånadersperiod. 13-14 mars 2019, 10-11 april 2019 och 8-9 maj 2019.

Pris: 26 500 kr exkl. moms. I kursavgiften ingår kursmaterial, samtliga måltider och logi.

Plats: Hesselby Slot, Maltesholmsvägen 1, Vällingby

Sista anmälningsdag: 30 dagar före kursstart men i mån av plats går det att anmäla sig närmare kursstart. Anmäl dig genom att mejla namn och företagsnman till Carina Gisler.

Vi anordnar utbildningen i samarbete med Gröna arbetsgivare, IKEM, Livsmedelsföretagen, Transportföretagen och Trä- och Möbelföretagen.