Personalchefsträff

Agenda

10:00-10:20, Inledning och information från Arbetsgivaravdelningen, Anna Freij och Daniel Peterson
10:20-10:50, Att tänka på inför arbetsbrist, Anna Freij och Daniel Peterson
11:00-12:00, Ungdomsbarometern, Sofie Jonsson
12:00-13:00, Lunch
13:00-14:00, Vad gör Grafiska Företagen för att locka till sig framtidens medarbetare samt hur kan du arbeta med validering, Henrik Smedmark, ansvarig kompetensförsörjning
14:10-14:50, Aktuella frågeställningar inom arbetsrätten, Bengt Johansson, chefsjurist
14:50-15:00, Avslutning
15:00, Fika

Anmäl dig här