Lönekartläggning

Under kursen går vi igenom vilka krav diskrimineringslagen ställer och hur lönekartläggningen kan genomföras så enkelt som möjligt. Kursen varvar teori med praktiska exempel.

Arbetsgivare är skyldiga att genomföra en lönekartläggning varje år. Syftet med detta är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader. När lönekartläggningen är klar ska företag med minst 10 anställda skriftligt dokumentera kartläggningen och de åtgärder som företaget planerar att vidta. Är det fler än 25 anställda finns ytterligare krav på rutiner och policys kring det proaktiva arbetet för att motverka diskriminering.

Kursen ger dig praktiska råd och tips om hur lönekartläggningen kan genomföras. Vårt mål är att du ska ha den kunskap som behövs för att genomföra en lönekartläggning enligt de krav lagen ställer.

Målgrupp

Kursen vänder sig till chefer med personalansvar och dig som ansvarar för eller ska medverka i arbetet med företagets lönekartläggning.

Förkunskap

Kursen är grundläggande, inga särskilda förkunskaper behövs.

Kursens upplägg

Lärarledd undervisning varvad med frågor och diskussioner.

Innehåll

  • Vad ska kartläggas och vilka anställda ska omfattas?
  • Vad innebär lika arbete, likvärdigt arbete, kvinnodominerade grupper och indirekt diskriminering?
  • Hur ska samverkan med facken ske?
  • Måste information om individuella löner ges?
  • Vad händer om parterna inte blir överens?

Kostnad

2 000 kr exkl. moms. Lunch ingår.

Vi anordnar kursen i samarbete med Gröna arbetsgivare, IKEM, Livsmedelsföretagen, Transportföretagen och Trä- och Möbelföretagen.

Anmäl dig här