SGM:s Höstmöte

I höst samlas SGM för möte den 24 oktober i Göteborg. 

Mer info kommer under sommaren.