Skyddsnätet

Arbetsmiljönätverket Skyddsnätet

På agenda denna gång står bland annat, aktuella remisser och hur de kommer att påverka oss, arbetsmiljöverket regelförnyelse, allmänt erfarenhetsutbyte och diskussion om aktuella ämnen samt statistik kring olyckor och hur vi kan jobba förebyggande.

Om Skyddsnätet

Syftet med Skyddsnätet är att dela erfarenheter, få information om nyheter och ändringar inom arbetsmiljöområdet samt praktiska tips. Nätverket vänder sig till dig som jobbar med arbetsmiljö, säkerhet och hälsa och har ett övergripande ansvar för genomförande och upprättande av riskbedömningar och rutiner samt allt annat som ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Skyddsnätet är ett gemensamt nätverk för Grafiska företagen och Trä- och Möbelföretagen.

Anmälan

Anmäl dig genom att maila till Rickard Lindberg, rickard.lindberg@grafiska.se