Skyddsnätet

Arbetsmiljönätverket Skyddsnätet

Information om agendan kommer att läggas ut i början av januari.

Om Skyddsnätet

Syftet med Skyddsnätet är att dela erfarenheter, få information om nyheter och ändringar inom arbetsmiljöområdet samt praktiska tips. Nätverket vänder sig till dig som jobbar med arbetsmiljö, säkerhet och hälsa och har ett övergripande ansvar för genomförande och upprättande av riskbedömningar och rutiner samt allt annat som ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Skyddsnätet är ett gemensamt nätverk för Grafiska Företagen och Trä- och Möbelföretagen.

Anmälan

Anmäl dig genom att maila till Rickard Lindberg, rickard.lindberg@grafiska.se

Bra att tänka på vid Teams-möte

Om det är några hos er lokalt som vill sitta i konferensrum så går det också bra men tänkt på att vara extra noga med ljud förstärks från vibrationer av alla möjliga slag.

Grundläggande instruktioner
Sitt ostört
Stäng av kamera
Använda gärna chattfunktionen
Sätt på mikrofonen när ni behöver