INDUSTRINS REFORMAGENDA: Så får industrin fart på tillväxten

Välkommen till ett digitalt seminarium där ledande politiker och näringslivsexperter diskuterar vad som behöver göras för att stärka Sverige som industrination.

Den globala ekonomin genomgår just nu den allvarligaste krisen sedan andra världskriget. Industrin är motorn i svensk ekonomi, samtidigt som man intar en nyckelposition i klimatomställningen. Men hur får vi fart på tillväxten inom industrin så att omställningen kan bli verklighet?

Under det digitala seminariet presenteras: Så får industrin fart på tillväxten - Industrins reformagenda med tolv reformområden, som tillsammans kan stärka Sverige som industrination.

Till anmälan