Grafiska Företagens årsmöte

Årsmötet hålls digitalt den 20 maj på grund av rådande omständigheter. Material skickas ut i god tid före mötet. Mer information kommer inom kort.

Ta gärna del av vårt bokslut och årsberättelse för 2020, där Grafiska Företagens vd Ravindra Parasnis beskriver året 2020 och berättar vilka frågor som står i fokus 2021.