WEBBINARIUM: ESF-projektet Kompetenssäkrad Individ

- för industriföretag som påverkats av Coronapandemin

Projektet Kompetenssäkrad individ ger företag en möjlighet att se över sitt framtida kompetensbehov och samtidigt stärka medarbetarnas kompetens. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden.

Under 45 minuter kommer du att få lyssna och ställa frågor till;

Henrik Smedmark, projektledare för Kompetenssäkrad individ/kompetensförsörjningsexpert på TMF och Grafiska Företagen
Bodil Svensson, testcentercoach på Träcentrum/handledare till deltagande företag i projektet
Lars Runbom, Svenska Maskinskyltfabriken/deltagare i projektet
Webbinariet tar bl a upp:

Vilka insatser ingår i projektet och hur går det till?
Vad krävs för att vara med i projektet?

Anmälan
Registera dig via följande länk.

Läs mer om ESF-projektet Kompetenssäkrad Individ.