Print Next 2021

Nordens största printkonferens

Allt du behöver veta om Print Next

Grafiska Företagen, NOPA och Grafkom arrangerar årets Print Next. Print Next är den största konferensen om print i Norden, där du träffar alla kollegor konkurrenter från hela den grafiska värdekedjan. 

Print Next 2021 kommer att gå av stapeln den 28 oktober på Royal Park Hotell i Frösundavik, Stockholm. 

Kl 09.30: Coffe and sandwich, meet your industry colleagues

Program

10.00: Välkommen till Print Next!
10.15: Hur har samhället förändrats efter covid19?
12.00: Lunch på Royal Park Hotell
13.30: Hållbarhet - mer och mer viktigt
15.00: Print efter covid19 - del 1
16.30: Print efter covid19 - del 2
18.30: Middag

Läs mer på Print Nexts webbplats