Grundutbildning i arbetsmiljö, arbetsrätt och kollektivavtal

Kurserna innehåller genomgång av arbetsmiljöfrågor kopplade till arbetsgivarens ansvar, viktiga arbetsrättsliga lagregler samt genomgång av kollektivavtalen.

Kurserna ger en grund i arbetsmiljö, arbetsrätt samt kollektivavtal för deltagare från grafisk industri. Tanken är att man väljer om man vill gå 1, 2 eller 3 dagar. Det är inget som hindrar att företag kan sända olika deltagare till de olika dagarna.

Arbetsmiljö – Arbetsgivarens ansvar

  • Lagar och regler på arbetsmiljöområdet
  • Arbetsmiljöansvar, rollerna i arbetsmiljöarbetet
  • Arbetsmiljöverkets tillsyn och påföljder
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete inkl. organisatorisk och social arbetsmiljö

Arbetsrätt

  • Arbetsrättslig lagstiftning med tyngdpunkt på Lagen om anställningsskydd (LAS)
  • Lag om Medbestämmande i arbetslivet (MBL).
  • Lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (FML). Diskussion och grupparbeten.

Kollektivavtal

  • Genomgång av kollektivavtalen och dess regler/bundenhet.

Tid

Arbetsmiljö 15 mars 2022

Arbetsrätt 16 mars 2022

Kollektivavtal 17 mars 2022

Alla kursdagar startar kl. 08:30 och slutar kl. 16:00.

Kursledare

Jurister/rådgivare från Grafiska Företagen, Trä- och Möbelföretagen och Gröna arbetsgivare.

Anmäl dig här!