Nätverksträff med Skyddsnätet

Nya och gamla deltagare bjuds in i Skyddsnätet - ett gemensamt nätverk inom Grafiska Företagen och TMF där vi tar upp aktuella frågor som rör arbetsmiljö, säkerhet och hälsa.

Välkommen till Skyddsnätet som i år kommer att hållas på plats i Stockholm. 

Vi kommer gå igenom aktuella punkter och dela erfarenheter med varandra inom det förebyggande arbetet med säkerhet och hälsa.

På agendan står Arbetsmiljöverkets regelarbete samt av Regeringen pågående utredningar.

Agenda

  • Inledning
  • Regelarbete, Vi går igenom Arbetsmiljöverkets regelarbete.
  • Pågående utredningar - Malin Nilsson från Svenskt Näringsliv, Arbetsmiljöverkets regelarbete, Utredningen om det regionala skyddsombudets roll i arbetsmiljöarbetet, Arbetsmiljöutredningen kring sanktionsavgifter, FHV och rådighetsansvar.
  • Lunch 
  • Information och diskussionspunkter, Arbetslivskriminalitet, Corona uppföljning, Visselblåsarlagen, Utbildning och verktyg, AFA-utbildning, IA- systemet, Nyckeltal och övergripande arbete inom olika företag
  • Övriga frågor

Anmäl dig här!