Ny som ledare

En utbildning för dig som är ganska ny i ledar-, chefsrollen eller har liten erfarenhet av att utveckla en grupp.

Innehåll

Förbättra kommunikationen på arbetsplatsen och inom arbetslaget för ett effektivare och tydligare ledarskap.

Ur innehållet

  • Utveckla gruppen
  • Leda på ett ekkeftivt sätt
  • Beslutsfattning
  • Se mina och andras drivkrafter
  • Hantera konflikter

Målgrupp

En kurs för dig som är ganska ny i ledarchefsrollen eller har en liten erfarenhet av att utveckla en grupp. Få ett tydligare och effektivare ledarskap.

I kursavgiften ingår dokumentation, kaffe. lunch och middag. Eventuell resa och logi bokas och betalas av deltagaren. 

Vi anordnar kursen i samarbete med Gröna arbetsgivare, IKEM, Livsmedelsföretagen, Transportföretagen och Trä- och Möbelföretagen.

Anmäl dig här! Anmälningarna tas emot av och administreras av Transportföretagen så du hamnar på deras hemsida när du klickar på länken.