Medarbetaren - Stefan Jernberg

Arbetsgivarrådgivare som vårdar relationer

Foto: Niklas Palmklint Stefan Jernberg

Från sitt högkvarter i Falun når Stefan Jernberg de flesta företagen inom sin region på två timmars bilresa. Dessa gör han två–tre gånger i veckan i arbetet – ett arbete som han lite oväntat beskriver som ett säsongsarbete.

Stefan Jernberg är Grafiska Företagens regionansvarige företagsrådgivare med bas i Falun.Vanligtvis bistår han företag i Gävleborgs, Värmlands, Dalarnas, Örebros och Västmanlands&nbsp län, men för tillfället har han dessutom ansvar för Jämtlands och Uppsalas län. Det roligaste i mitt jobb är att en dag aldrig är den andra lik – det är nya frågor att ta tag i varje dag, säger han om sitt jobb som rådgivare.

Stefan Jernberg har själv bakgrund som produktionschef på ett sågverk. Det var som sådan han upptäckte sitt intresse för arbetsgivarfrågor. Som produktionschef hade jag personalansvar och sysslade mycket med skift och liknande. Jag tycker att det är roligt att jobba med arbetstider, att göra beräkningar och försöka få allt att fungera på bästa sätt för både företaget och personalen.

Ömsesidigheten är något han återkommer till flera gånger. Vanliga frågor som landar på hans bord handlar om semestertider, semesterlöner, andra lönefrågor och vem som har rätt till vad på arbetsplatsen. Då är det Stefans uppgift att se vilka möjligheter som finns och utifrån dem försöka hitta en lösning som båda parter kan vara nöjda med. – När jag besöker ett företag för att lösa en konflikt är ärendet vanligtvis avslutat för min del när jag åker därifrån på kvällen. För dem som är kvar på företaget kommer däremot en ny dag imorgon när man ska kunna umgås och arbeta tillsammans.
Därför är det viktigt att vara rädd om relationen. Har du klappat till någon hårt idag, är risken stor att du får igen det imorgon. Så det är sällan bästa vägen framåt.

Han är noga med att följa de avtal som finns. Det som är avtalat ska gälla, och det ska gälla båda parter. Det är viktigt för förtroendet att man håller vad man lovar. Och förtroendet påverkar allting – saknas förtroende i arbetsrelationen kommer samarbetet att funka dåligt. Ofta går det bra att komma överens, men ibland är det tufft. Det handlar mycket om motparten – vill hen hitta en väg framåt, eller bara hålla på sina egna krav? Framför allt i de centrala förhandlingarna – där Stefan brukar delta – kan det vara låsta positioner. Men det är inte så konstigt egentligen, tycker Stefan. I de centrala för-handlingarna får besluten väldigt stora konsekvenser. På ett enskilt företag kan man hitta en unik lösning som funkar bra där, men de centrala avtalen påverkar alla och stora värden. Då vill ofta ingen part gå den andra till mötes innan alla konsekvenser har det ofta om vilka rättigheter de båda parterna har. Det är skillnad på frågor och frågor. Stefan Jernberg beskriver sig som en hr-resurs för små företag, som ofta saknar denna roll internt och därför har en viss typ av frågor. De större företagen har ofta en intern hr-person, deras frågor blir därför av en annan typ, säger han. När han själv blir svarslös tar han oftast hjälp av kollegorna inom Grafiska Företagen. Men han har också en hel del erfarenhet att ösa ur. – Jag firar faktiskt 10-årsjubileum som regionansvarig och företagsrådgivare om några veckor. Så jag har hunnit med en del genom åren, säger Stefan Jernberg med ett skratt.

Text: Per Torberger