Medarbetaren - Daniel Petersson

Lön – ett viktigt men känsligt kapitel

Daniel Petersson har arbetat för Grafiska Företagen sedan 2014 då TMFs och Grafiska Företagens förhandlingsavdelningar slogs ihop. Han beskriver sig själv som en långvägare med bakgrund i industriell produktion. Under många år jobbade han i läkemedelsindustrin i olika roller, senast som produktionschef. Gemensamt med den roll han har idag är de olika chefsuppgifterna och särskilt utmaningen att arbeta med lön.

Trots att individuell lönesättning är ett etablerat begrepp idag är det fortfarande svårt att prata lön ute på företagen. Det gäller särskilt på arbetarsidan där bilden av att alla ska ha samma lön lever kvar. På tjänstemannasidan är differentierad lönesättning allmänt en accepterad metod men på arbetarsidan finns fortfarande stora utmaningar. Men fler och fler tar till sig tanken och fördelarna med att använda lönen som ett styrmedel. Lönesättning som styrmedel används alldeles för lite. Lön är ett känsligt kapitel, som många tycker är jobbigt och som väcker många känslor. Vi tycker att prestationen ska vara avgörande för löneutvecklingen. Det ska finnas en tydlig koppling mellan lön, prestation och kompetensutveckling.

Chefens jobb med lön 
Som lönesättande chef representerar man arbetsgivaren. Daniel anställdes då man sökte någon som kunde stödja medlemsföretagen i lönesättningsarbetet.

Frågeställningarna spänner över ett vitt fält. Vad ska man tänka på när man inför ett lönesystem? Vilka är fallgroparna? Hur gör man så att det håller över tid? En typisk fallgrop är att lönesystemet inte är förankrat internt. Man måste skapa förståelse bland medarbetarna för hur lön sätts. En annan fallgrop är att man gör lönesystemet för komplicerat, att det blir för svårt och därför havererar. Keep it simple, är Daniels råd så får du den att hålla över tid. Se över modeller och kriterier löpande. Följ upp. Håll lönesystemet relevant i förhållande till verksamheten.

Kollektivavtal och lönesystem
I kollektivavtalen finns löneprinciper som de lokala systemen ska utgå ifrån. Ett lönesystem utformas på det enskilda företaget och kopplar lönekriterierna till affärsmålen och företagets framgångsfaktorer. Med individuell lön som belönar medarbetarnas utveckling så utvecklas också verksamheten. Det blir en win-win-situation. Daniel tipsar om de hjälpmedel som han tagit fram för medlemsföretagen, bl.a. Arbetsgivarguiden. Här finns en guide till lokal lönebildning och utvecklings- och medarbetarsamtal.

Mångsidig förhandlare Daniel delar sin tid mellan de två förbunden Grafiska Företagen och TMF och ingår i region Stockholm tillsammans med två kollegor. Hans roll som förhandlare innebär att han vid behov bistår företagen i lokala förhandlingar, antingen på plats eller via telefon och företräde desamma i centrala förhandlingar. I sällsynta fall går ärendet så långt som till AD, arbetsdomstolen, även där företräder Grafiska Företagen medlemsföretaget. En annan del av rollen är att medverka i kollektivavtalsförhandlingarna. Daniel är med och förhandlar nya tjänstemannaavtal tillsammans med ett par kollegor. På senare tid har det varit arbetskrävande då avtalen varit ettåriga men nu i vår blev det ett treårsavtal något som ger både företag och förhandlare lite arbetsro. Daniel trivs med sitt jobb, komplexiteten och omväxlingen är stimulerande. Fråge- ställningarna är återkommande men varje situation är på något sätt unik.