Medlemskap

Med oss är du aldrig ensam

Grafisk industri är utmanad och förändras snabbt. Vi vill ge medlemsföretagen bättre möjligheter att konkurrera på en global marknad. Företagen skapar själva sina förutsättningar, men det finns områden där det är smartare att arbeta tillsammans. Därför finns Grafiska Företagen.

Vi driver branschfrågor och näringspolitik på ett tydligt sätt och lyfter fram branschens samhällsnytta. Dessutom har vi lång och gedigen erfarenhet av arbetsgivarfrågor. Med oss som medpart är du aldrig ensam som chef– och arbetsgivare. 

Vi bevakar viktiga frågor för branschen, är lösningsorienterade och har ett tydligt medlemsfokus.

Majoriteten av våra medlemsföretag är små och medelstora men bland våra medlemmar finns också flera stora företag i hela den grafiska industrin.

Här berättar vi mer om vad ett medlemskap skulle innebära för din verksamhet och ger svar på några vanliga funderingar som en företagsledare i den grafiska industrin kan ha.

Välkommen som medlem i Grafiska Företagen - förbundet som är ditt kunskapsnav och en talesperson för hela branschen.

Eva Glückman, VD, Grafiska Företagen

Så här behandlar vi dina personuppgifter