Det här får du som medlem

Ett effektivt stöd i chefs- och arbetsgivarrollen

Tänk om du kunde ha koll på allt det som krävs av en företagsledare. Grafiska Företagen ger dig ett effektivt stöd i chefs- och ledarrollen. Med oss som medpart är du aldrig ensam som chef och arbetsgivare. Tillsammans bygger vi upp din kunskap och ditt företag.

Ökad konkurrenskraft

Grafiska Företagen arbetar ständigt med frågor som bidrar till en effektiv verksamhet för medlemsföretagen. Ett exempel på detta är vårt standardiseringsarbete som har inverkan på företagens produktionseffektivitet. En annan fråga som vi arbetar med är att säkerställa branschens långsiktiga kompetensförsörjning. Vi argumenterar också för det tryckta och framhåller branschens hållbarhet ur ett miljöperspektiv.

Läs mer om vårt arbete med kompetensförsörjning och produktkvalitet.

Fler påverkansmöjligheter

Grafiska Företagen är med och påverkar. Vi gör din röst hörd och företräder företagens gemensamma intressen i situationer där enskilda företag inte har möjlighet att agera. Vi deltar i debatten, påverkar beslutsfattare, kontaktar myndigheter och svarar på remisser i alla frågor som berör branschens utveckling och våra medlemsföretags förutsättningar.

Läs mer om vilka frågor som är viktiga för oss.

Bättre omvärldskoll

Grafiska Företagen ger dig omvärldskoll. Som medlem behöver du själv inte söka reda på aktuell bransch och arbetsgivarinformation. Vi håller dig uppdaterad om vad som händer i branschen, här hemma och internationellt. Du får löpande information om allt du måste känna till som arbetsgivare och har även tillgång till arbetsgivarguiden.

Tillgång till nätverk

Grafiska Företagens många föreningar och nätverk är forum där du träffar branschkollegor och kan utveckla din chefs- och företagarroll. Ett exempel är Futura, vårt nätverk för unga ledare.

Läs mer om våra olika nätverk.

Högre kompetens

Grafiska Företagen erbjuder kvalificerade seminarier, kurser och utbildningar för att höja din och dina medarbetares kompetens. Bland våra kurser hittar du bl. a personalchefskonferenser, avtalskurser och en säljutbildning. Vi anordnar seminarier och konferenser i aktuella frågor.

Kurserna och seminarierna är förlagda på heldagar eller halvdagar. Vi kan även erbjuda skräddarsydda kurser efter ditt företags önskemål.

Se vilka kurser som går just nu i vår kalender.

Avtal anpassade för grafiska industrin

Grafiska Företagen är den naturliga samarbetspartnern för företag som verkar inom områdena information, media och grafisk produktion. Våra tre stora avtal - Infomediaavtalet, Förpackningsavtalet och Tjänstemannaavtalet tillämpas av merparten av de företag som verkar i branschen och har Grafiska Företagen som arbetsgivarpart.

Avtalen har under senare år genomgått stora förändringar och svarar väl upp mot de krav som ställs på moderna kollektivavtal. Ett kollektivavtal underlättar för dig att hålla ordning på de arbetsrättsliga frågorna och kan vara en avgörande faktor vid t ex rekrytering och upphandling. Som part i avtalen kan vi också tolka dem och se till att du känner dig trygg med regelverket när du ska tillämpa det.

Personligt stöd i chefs – och arbetsgivarrollen

Medlemskapet fungerar som en trygg försäkring som ger dig stöd i chefs– och arbetsgivarrollen. Våra medarbetare är experter på avtalen, känner motparterna, kan branschen och hjälper dig i såväl lokala och centrala förhandlingar som i eventuella domstolsprocesser. Våra medarbetare finns stationerade på flera orter runt om i landet och känner därför de lokala förhållandena väl.

Vi finns vid din sida vare sig du behöver stöd vid förhandlingar eller rådgivning i frågor som rör relationen mellan företag och anställda. Med oss som samarbetspartner är du aldrig ensam som arbetsgivare!

Se vilket av våra sju kontor som är närmast dig.