Det här får du som medlem

Ett effektivt stöd i chefs- och arbetsgivarrollen

Grafiska Företagen ger dig ett effektivt stöd i chefs- och ledarrollen. Med oss som medpart är du aldrig ensam som chef och arbetsgivare. Tillsammans bygger vi upp din kunskap och ditt företag.

Konkurrenskraft

Grafiska Företagen arbetar ständigt med frågor som bidrar till en effektiv verksamhet för medlemsföretagen. Ett exempel är hur vi arbetar med är att säkerställa branschens långsiktiga kompetensförsörjning.

Läs mer om vårt arbete med kompetensförsörjning och produktkvalitet.

Påverkan

Grafiska Företagen är med och påverkar. Vi gör din röst hörd och företräder företagens gemensamma intressen i situationer där enskilda företag inte har möjlighet att agera. Vi deltar i debatten, påverkar beslutsfattare, kontaktar myndigheter och svarar på remisser i alla frågor som berör branschens utveckling och våra medlemsföretags förutsättningar.

Läs mer om vilka frågor som är viktiga för oss.

Omvärldsbevakning

Grafiska Företagen ger dig omvärldskoll. Du får löpande information om aktuella branschfrågor och om allt du måste känna till som företagare via vår hemsida.

Branschnätverk

Grafiska Företagens föreningar/nätverk är forum där du träffar branschkollegor och kan utveckla din chefs- och företagarroll. Ett exempel är Futura, vårt nätverk för unga ledare.

Läs mer om våra olika nätverk.

Kompetensutveckling av dig och dina medarbetare

Grafiska Företagen erbjuder kvalificerade seminarier, kurser och utbildningar för att höja din och dina medarbetares kompetens. Bland våra kurser hittar du bl. a utbildning i grundläggande arbetsrätt, kollektivavtalskurs och en säljutbildning. Vi anordnar seminarier och konferenser i aktuella frågor.

Kurserna och seminarierna är hel- eller halvdagar. Vi kan även erbjuda skräddarsydda kurser efter ditt företags önskemål.

Se vilka kurser som går just nu i vår kalender.

Branschanpassade kollektivavtal

Grafiska Företagen är den naturliga samarbetspartnern för företag som verkar inom områdena infomedia, förpackningstryck och distribution. Våra tre stora avtal - Infomediaavtalet, Förpackningsavtalet och Tjänstemannaavtalet tillämpas av merparten av de företag som verkar i branschen och har GS-facket, Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna som arbetstagarpart.

Ett kollektivavtal underlättar för dig att hålla ordning på de arbetsrättsliga frågorna och kan vara en avgörande faktor vid t ex rekrytering och upphandling.

Personligt stöd i chefs – och arbetsgivarrollen

Medlemskapet fungerar som en trygg försäkring som ger dig stöd i chefs– och arbetsgivarrollen. Våra medarbetare är experter på avtalen, känner motparterna, kan branschen och hjälper dig i såväl lokala och centrala förhandlingar som i eventuella domstolsprocesser.

Tveka inte att kontakt oss för att höra mer om ett medlemskap i Grafiska Företagen eller för att få information om hur du går tillväga för att bli medlem.

Se vilket av våra sju kontor som är närmast dig.