Affärsjuridisk rådgivning

genom Nova Advokatbyrå

Flera av Grafiska Företagens medlemsföretag behöver assistans med löpande rådgivning och stöd vad gäller affärsjuridiska frågor som uppkommer i den dagliga verksamheten. En del av vår medlemsservice är att erbjuda er tillgång till affärsjuridisk rådgivning av god kvalitet till konkurrenskraftiga villkor.

Vi har därför slutit ett ramavtal med Advokatfirman Nova. Genom avtalet erbjuds ni en timmes kostnadsfri juridisk rådgivning och därefter 20 procent rabatt på arvodet. Advokatfirman Nova är verksam inom svensk och internationell affärsjuridik samt obeståndsrätt. Nova tillhandahåller en rad särskilda kompetenser inom olika rättsområden. Varje jurist har sina speciella kompetensområden och tillsammans kan Nova erbjuda sina klienter tjänster inom affärsjuridiska och civilrättsliga områdena.

Kontaktpersoner

 • Krister Levin, advokat
  krister.levin@nova.se
  070 - 592 49 08

 • Ludvig Lindberg, jur.kand
  ludvig.lindberg@nova.se
  070 - 300 65 21

 • Tel: 08 - 566 366 00
 • Fax: 08 - 566 366 66