Verktyg och tjänster

Känner du att du behöver råd, stöd och inspiration i ditt dagliga arbete? Ett medlemskap i Grafiska Företagen underlättar din vardag genom en rad tjänster och verktyg. Upptäck dem du med!

  • Medlemstidningen Print & Packaging
  • Nyhetsbrev
  • Statistik
  • Medlemssidor på grafiska.se
  • Förmånliga priser på kurser och utbildningar
  • Stöd för att utbilda om arbetsmiljö
  • Producentansvar och återvinningsgaranti

Medlemstidningen Print & Packaging

Tidningen fyller en viktig funktion genom att synliggöra den grafiska industrin och utgöra en kommunikationskanal mellan Grafiska Företagen och dess medlemsföretag.

Som en av förbundets viktigaste kanaler för kunskapsdelning inspirerar Print & Packaging till nytänkande och företagsamhet. Som sådan verkar tidningen motiverande och påverkande. Vi belyser, informerar, problematiserar och reder ut. Medlemmarna också läsa om vad som händer i förbundet och dess sex fokusområden.

Print & Packaging kommer ut fyra gånger per år, i mars, juni, oktober och december och vänder sig och skickas till VD och andra personer i företagen med chefs- eller utvecklingsansvar.

Tyck till!

Vi vill höra vad du tycker. Tipsa oss om du har idéer om vad vi bör ta upp, saker du reagerar på eller har åsikter om. Hjälp oss att bli bättre, viktigare och mer aktuella.
Kontakta oss gärna på kommunikation@grafiska.se

Postadress

Grafiska Företagen/Arbio AB
Print and Packaging
Box 555 25
102 04 Stockholm

För att kunna ta del av vår tidning behöver du vara medlem.

Nyhetsbrev

  • Vårt nyhetsbrev kommer ut två ggr/månaden. Här sammanfattar vi de viktigaste nyheterna.
  • Avtalsnytt är ett speciellt nyhetsbrev som sänds ut under varje avtalsrörelse. 
  • Nyhetsbrev arbetsrätt kommer ut 4 ggr/år.

Alla våra nyhetsbrev är kostnadsfria. För att kunna prenumerera på våra nyhetsbrev behöver företaget du arbetar på vara medlem hos oss.

Medlemssidor på grafiska.se

Webbplatsen grafiska.se är kunskapsnavet där vi samlar all information för alla våra målgrupper. Det som bara gäller våra medlemsföretag samlas under medlemssidorna. För den som inte är inloggad syns ett hänglås på de sidorna och dokumenten.

Statistik

Som medlem får du tillgång till branschstatistik som du har användning för i ditt företag. Vi publicerar två statistikrapporter, en för infomediaföretag och en för förpackningsföretag. Rapporterna baseras i huvudsak på offentlig statistik men vi tar även in uppgifter från andra källor. Hos oss hittar du också lönestatistik från våra olika avtalsområden. I nyhetsbrevet publicerar vi löpande kommentarer och sammanfattningar om branschen och företagens utveckling. Om du är medlem i en branschförening kan du även delta i en marknadsbarometer som "tar tempen" på nuläget avseende ex vis orderläge, beläggningsgrad mm. 

Förmånliga priser på kurser

Ny som chef och ledare? Eller vill du bli bättre på förhandlingsteknik? Grafiska Företagen samarbetar med TMF (Trä- och Möbelföretagen) och SLA (Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet) när det gäller utbildningar inom arbetsgivarområdet och erbjuder mycket förmånliga priser.

Vi erbjuder kurser och utbildningar inom bland annat arbetsmiljö, arbetsrätt, kollektivavtal och förhandlingsteknik. 

Stöd för att utbilda om arbetsmiljö

Från och med 1 januari 2016 (t.o.m 2018) kan arbetsgivare ansöka om bidrag för arbetsmiljöutbildning avseende vidareutbildning för skyddsombud eller arbetsmiljöombud och grund- och vidareutbildning för chefer och arbetsledare.

Ansökan görs hos AFA försäkring. Det finns utförlig info om hur det går till på AFAs hemsida. Grafiska Företagen är godkända utbildare hos AFA och våra medlemsföretag kan således ansöka om bidrag när de går våra arbetsmiljöutbildningar.

Producentansvar och Återvinningsgaranti

Enligt förordningen om producentansvar för returpapper har producenterna ansvar för att samla in returpapper för materialåtervinning. Med returpapper avses tidningar, tidskrifter, direktreklam, kataloger och liknande produkter av trähaltiga papper. Producent är den som yrkesmässigt distribuerar, tillverkar, importerar, trycker eller låter trycka tidningar. De flesta företagen inom den grafiska industrin omfattas av producentansvar.

Grafiska Företagen har ett avtal med Pressretur. Det innebär att Grafiska Företagens medlemsföretag med Pressretur som utförare uppfyller av lagstiftaren uppsatta mål och även i övrigt lever upp till lagstiftningens krav.

Pressretur tar genom avtalet över tryckeriernas lagstadgade producentansvar för att tidningar, magasin och övriga trycksaker samlas in och återvinns för tillverkning av nytt papper i Sverige.

Medlemsföretag i Grafiska Företagen omfattas av detta avtal. Pressretur har liknande avtal med flera andra parter, bl.a. Sveriges Tidskrifter och Tidningsutgivarna. Tillsammans med Pressreturs ägare, pappersbruken, agerar vi under namnet Papperskretsen. Papperskretsen står bl a bakom den sk Återvinningsgarantin, den märkning som talar om för kunderna att producenterna tar sitt ansvar enligt förordningen om producentansvar.