För svenska konsumenter är det skillnad på papper och papper

Ny undersökning från Two Sides

Foto: Unsplash

Papper och pappersbaserade produkter är hetare än någonsin, allt fler slutar med plastförpackningar till fördel för pappersförpackningar och den tryckta boken står sig lika stark som alltid. Men myterna om papper och att papper inte skulle vara miljövänligt lever fortsatt vidare.

Missuppfattningarna hos konsumenten är utbredda och motsägelsefulla, å ena sidan välkomnas pappret när pappret ersätter plast, men när det kommer till exempelvis räkningar ses pappret som boven och de digitala alternativen uppfattas som miljövänliga.

Det är såklart inte konsumentens fel, vi människor bygger till stor del vår världsbild på det vi kan se. Därför är det lätt att välja papper framför plast när vi ser plasten som spolas upp på stränderna. På samma sätt är det lätt att tro att det digitala dokumentet inte tar några resurser i anspråk, jämfört med det fysiska brevet som landar i brevlådan. Därför är det nu viktigare än någonsin att vi alla hjälps åt att bekämpa dessa missuppfattningar.

Myter som lever kvar hos konsumenten

Det här är tredje året som Two Sides beställer den här omfattande undersökningen, och vi måste tyvärr konstatera att de seglivade myterna fortfarande existerar ute hos konsumenten. Tre vanliga myter som existerar hos de svenska konsumenterna är:

  • Svenskarna tror fortfarande det är mer miljövänligt att få dokument elektroniskt än på papper.

Faktum är att det är väldigt svårt att mäta det här, eftersom det beror på så många variabler, allt från var elen kommer ifrån till hur långt dokumenten ska transporteras. Men de flesta studier som gjorts på ämnet kommer fram till att det är relativt jämt mellan de bägge alternativen. Och knappast någon tydlig fördel för de elektroniska alternativen som många företag och organisationer påstår.

  • Svenskarna tror fortfarande att den europeiska skogen krymper.

Faktum är att skogen i Europa växer så det knakar, på årsbasis växer den med en yta som är lika stor som landet Schweiz.

  • Bara 14 procent av svenskarna tror återvinningsgraden för papper ligger över 60 procent.

Faktum är att papper är den råvara som återvinns allra mest, med en återvinningsgrad på omkring 72 procent, vilket närmar sig den teoretiska gränsen för vad som är möjligt. Eftersom vissa pappersprodukter, exempelvis böcker och viktiga dokument sparas av användaren.

Two Sides, andra organisationer och inte minst den grafiska branschen kämpar för att få bort dessa missuppfattningar. De påverkar alla som använder papper i sina verksamheter och de slår betydligt hårdare mot vissa segment. Som vi nämnt innan upplevs pappersbaserade förpackningar och delvis böcker som miljövänligt, medan andra segment upplevs som miljöbovar och slösaktiga.

Myterna är seglivade och det blir inte enklare nu när papper blivit hela den digitala revolutionens slagpåse.

Flera goda nyheter

Undersökningen visar också att det finns många fina möjligheter för den grafiska branschen att ta marknadsandelar bland de produkter som är uppbackade av konsumentens preferenser.

Undersökningen fastslog att konsumenterna fortfarande föredrar att läsa fysiskt när det kommer till både magasin, böcker och viktiga dokument. Konsumenten är också rädd för att bli hackad eller få sin data stulen när hen läser elektroniskt. Vidare så tycker fortfarande en majoritet av konsumenterna att man borde ha rätt att välja hur man ska ta emot räkningar och andra dokument. Och slutligen, som tidigare nämnts, älskar konsumenten pappersbaserade förpackningar. Dessa upplevs som mest miljövänliga, de upplevs också som smidiga, enkla och säkra.

Sammanfattningsvis är det beklagligt att myterna är så seglivade, men samtidigt hoppfullt att det fortfarande finns en hel del pappersbaserade produkter som konsumenten efterfrågar och använder i allt större utsträckning.

Text: Magnus Thorkildsen