Använd tiden till konkret kompetensutveckling

Foto: Sören Håkanlind

I den situation som nu råder är det viktigt att se vad som kan göras för att stärka konkurrenskraften för den tid som kommer efter corona. Med hjälp av valideringsverktyget Grafisk Grund kan företaget hitta de kompetensbrister som finns, åtgärda dem och stå mer rustade när corona är över.

- Med hjälp av validering skapas en klar bild av vilka kunskaper som finns i företaget. Det gör kompetensutvecklingsarbetet mer effektivt. Grafisk grund bygger dessutom på erfarenhet från en stor mängd företag, vilken ert företag kan dra nytta av, säger Henrik Smedmark, ansvarig för kompetensförsörjningsfrågor på Grafiska Företagen.

Testet i valideringsverktyget är frivilligt och går att göra anonymt om arbetsgivaren bara vill ha statistik på kunskapen i företaget.

− Arbetsgivaren behöver vara tydlig med vad syftet är. Valideringsverktyget kan varken användas för att höja sin lön eller sortera ut medarbetare. Många fel på testet ska medföra en utbildningsinsats, säger Roger Kristiansson, testledare för Grafisk Grund och lärare i grafisk produktion på Universitetsholmens gymnasium.

Valideringsverktyget är även en god hjälp vid omställning. Om företaget behöver säga upp eller omplacera medarbetare, är det viktigt att veta vad de kan och vilka kunskaper de behöver komplettera med. För facket blir det lättare att matcha personer med andra arbetstillfällen och stöttar därför det här verktyget. En person kanske inte behöver en ettårig utbildning, utan kan komplettera sina kunskaper med en kortare kurs. Det tjänar man mycket tid och pengar på, konstaterar Roger Kristiansson.

Valideringen går att utföra i stor skala eller liten, beroende på behoven i företaget. Verktyget bygger på en kompetensbeskrivning som har delats in i fem moduler:

  • Grundläggande grafisk förståelse
  • Grundläggande grafiska begrepp och symboler
  • Produktionsförståelse och system
  • Produktionsprocesser
  • Underhåll och service

I testet får deltagarna svara på 15 frågor per modul, vilket innebär totalt 75 frågor. Du behöver inte ha alla rätt för att klara testet, det räcker att svara rätt på två tredjedelar per modul.

− Testet ser likadant ut som teoriprovet när du tar körkort. Varje fråga har fyra svarsalternativ varav endast ett är rätt. Svaren är formulerade så att testdeltagaren verkligen måste ha kunskap för att kunna välja det rätta alternativet. Vi har skapat extrafrågor som kan slumpas fram och vi slumpar även svarsalternativen. Med andra ord är det är ingen idé att snegla på bänkgrannen, skrattar Roger Kristiansson.

Ett par års utveckling i nära samarbete med arbetsgivare, arbetstagare och facket ligger bakom verktyget Grafisk Grund. Nu efterlyser Roger Kristiansson och hans kollegor referensföretag som vill testa verktyget gratis. Han reser till företaget oavsett var det finns i Sverige och tar med datorer. Det enda som krävs av företaget är en trådlös uppkoppling och tid för att genomföra testet. En halvdag tar det med introduktion, test och uppföljning. Varje deltagare får en individuell genomgång av hur testet gick.

− Den som är intresserad av att testa Grafisk Grund kan höra av sig till mig. Vi diskuterar vad företaget vill uppnå och jag guidar sedan vidare. Vi kan ännu inte dela ut intyg eftersom ett testcenter krävs, vilket är en fråga Grafiska Yrkesnämnden jobbar på att lösa. Men arbetsgivare har å andra sidan den unika möjligheten att testa valideringen kostnadsfritt under 2020.

I framtiden är förhoppningen att riktade utbildningar ska erbjudas när valideringsverktyget upptäcker kompetensbrister inom företag.