Tidigare nummer av vår medlemstidning

Som en av förbundets viktigaste kanaler för kunskapsdelning inspirerar Print & Packaging till nytänkande och företagsamhet. Vi belyser, informerar, problematiserar och reder ut.