Print & Packaging

Grafiska Företagens medlemstidning

Tidningen fyller en viktig funktion genom att synliggöra den grafiska industrin och utgöra en kommunikationskanal mellan Grafiska Företagen och dess medlemsföretag.

Som en av förbundets viktigaste kanaler för kunskapsdelning inspirerar Print & Packaging till nytänkande och företagsamhet. Som sådan verkar Print & Packaging motiverande och påverkande. Vi belyser, informerar, problematiserar och reder ut.

I tidningen kan medlemmarna också läsa vad som händer i förbundet och inom dess sex fokusområden.

Print & Packaging kommer ut fyra gånger per år, i mars, juni, september och december.

Grafiska Företagens medlemstidning vänder sig och skickas till VD och andra personer i företagen med chefs- eller utvecklingsansvar. 

Tyck till!

Vi vill höra vad du tycker. Tipsa oss om du har idéer om vad vi bör ta upp, saker du reagerar på eller har åsikter om. Hjälp oss att bli bättre, viktigare och mer aktuella.

Kontakta oss gärna på kommunikation@grafiska.se

Postadress

Grafiska Företagen/Arbio AB
Print and Packaging
Box 555 25
102 04 Stockholm

För att kunna ta del av vår tidning behöver du vara medlem.