Nyheter

Reformförslag på 105 miljarder i budgetpropositionen

Budgetförslaget som är en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna har beskrivits som historiskt stor och rymmer...

Debatt: Fackens bud om 3 procent är inte ansvarsfullt

Facken inom industrin har i en debattartikel i Svenska Dagbladet i veckan uttryckt att man håller fast vid kravet från i vintras om 3 procents...

Print Next ställs in

Grafiska Företagen har tillsammans med sina partners Grafkom och Nopa definitivt beslutat att inte genomföra Print Next under 2020 med anledning...

Förlängning av tillfälliga åtgärder vid sjukdom och vab

Regeringen har lagt förslag om att förlänga de tillfälliga åtgärderna som gäller vid sjukdom och vab som infördes under våren när Corona-pandemin...

Regeringen föreslår förlängt omställningsstöd

Efter en överenskommelse med Centerpartiet och Liberalerna har regeringen lagt på förslag att det omställningsstöd som baseras på omsättningsminskning...

Andra avstämning om korttidsarbete öppnar den 16 september

Du som beviljats stöd med första stödmånad i mars ska enligt lagen om korttidsarbete göra andra avstämningen i september. Andra avstämningen...

Träffsäker kompetensutveckling

Svensk industrivalidering har genom Grafiska Företagen och Trä- och Möbelföretagen tilldelats 17 miljoner ur Europeiska Socialfonden för projektet...

Ämnesbetyg istället för kursbetyg

I en ny statlig utredning föreslås ämnesbetyg i stället för kursbetyg i gymnasiet, tydligare kriterier för de olika betygen samt större möjligheter...

Nu kan företag söka omställningsstöd

Det stödpaket som riksdagen röstade igenom den 17 juni är nu tillgängligt att söka. Stödet kan sökas av företag vars omsättning minskat med mer...

GrafX – fler ungdomar söker sig till grafiska utbildningar

Med högt uppsatta mål i GrafX kampanjen hoppas Grafiska Företagen kunna bidra med lösningar på några av branschens kompetensförsörjningsutmaningar...

1 2 3 4 5 Nästa