Nyheter

En offensiv industripolitik för ett starkare Sverige

Idag presenterar 14 organisationer som företräder den samlade svenska industrin en reformagenda för hur Sverige senast år 2025 ska rankas som...

Återbäring till företagen från Alecta

Alectas styrelse har beslutat om premier och återbäring för 2021. Alectas beslut innebär bland annat nästan 4 miljarder kronor i återbäring till...

Regeringen förlänger krisåtgärder för företag

I en ny överenskommelse mellan regeringen, Liberalerna och Centerpartiet har man tagit beslut om att förlänga flera av stödpaketen som togs fram...

GYF:s branschpris på 100 000 kr till SvD Juniors chefredaktör Stina Cederholm

Stiftelsen för de Grafiska Yrkenas Främjande, GYF, delar varje år ut priser till personer som på olika sätt utmärkt sig genom att bidra till...

Lönerevision för avtalsperioden 1 november 2020- 31 mars 2023

Ta del av en kort information om innehållet i de nya kollektivavtalen – för både arbetar- och tjänstemannasidan. Mer information skickas i sedvanlig...

Lönemärket satt för svensk arbetsmarknad

Efter intensiva förhandlingar är löneavtalen för svensk industri klara. Arbetsgivarna och facken inom industrin har enats om ett löneavtal med...

Återgång till tidigare regler om läkarintyg från dag 15 för sjukpenning

Under våren införde Försäkringskassan tillfälliga regler för att begära in läkarintyg för sjukpenning och ersättning för vab. Syftet var att...

Grafiska Företagen accepterar OpO:s hemställan

På tisdagen har arbetsgivarna inom industrin svarat på den hemställan som de opartiska ordförandena (OpO) överlämnade under måndagen. Hemställan...

Omställningsstöd för maj och juni-juli

Regeringen har nu fattat beslut om ytterligare omställningsstöd för maj, juni och juli. Stödet kommer gå att söka från och med den 20 oktober...

LO-styrelsen säger nej till partslösning om omställning och trygghet på arbetsmarknaden

Efter intensiva förhandlingar har LO valt att förkasta förslaget till partslösning med Svenskt Näringsliv och PTK avseende LAS och omställning...

1 2 3 4 5 Nästa