Nyheter

Ta chansen att få kostnadsfri bedömning av kemiska risker

Krav på att riskbedömning ska göras finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter, inklusive reglerna om kemiska arbetsmiljörisker. Nu har du chansen...

Regelbanken hjälper dig att hålla koll

Prevents webbaserade regelbank är ett hjälpmedel för dig som behöver hålla reda på lagar, förordningar och föreskrifter.

Förpackningen förtjänar vår respekt

Den 25 oktober diskuterades förpackningarnas betydelse i P1 Morgon med anledning av Scanpackmässan i Göteborg.

Finpapper ökar markant från samma period föregående år

Tredje kvartalet i år visade positiva siffror med en omsättningsökning på drygt 8 procent jämfört mot föregående år.

Ett år efter #metoo: Använd Prevents checklista och enkät som stöd

Ett år har gått sedan Metoo-rörelsen startade. På Prevents webbplats, under rubriken sexuella trakasserier, finns nu en välfylld verktygslåda...

Tryckeri krävde ny upphandling och vann

Ljungbergs tryckeri i Klippan krävde i juli att Karlshamns kommuns ramavtalsupphandling för tryckeritjänster skulle göras om och vann målet i...

Radon på arbetsplatser

Den 1 juni började en ny strålskyddslag och nya föreskrifter att gälla.

Beställaransvar vid transportköp

Den 1 juli 2018 skärptes reglerna för beställarens ansvar. Vad är det som gäller?

Industrin är utmanad och under omvandling

Industrins Ekonomiska Råd, IER, presenterade under måndagen en rapport som pekar på industrins betydelse, men även utmaningar.

Parterna bildar råd för samverkan i EU-frågor

Idag har LO, PTK och Svenskt Näringsliv bildat Arbetsmarknadens EU-råd för att tillvarata parternas gemensamma intressen i arbetsmarknadsfrågor...

1 2 3 4 5 Nästa