Nyheter

Nu kan företag söka omställningsstöd

Det stödpaket som riksdagen röstade igenom den 17 juni är nu tillgängligt att söka. Stödet kan sökas av företag vars omsättning minskat med mer...

GrafX – fler ungdomar söker sig till grafiska utbildningar

Med högt uppsatta mål i GrafX kampanjen hoppas Grafiska Företagen kunna bidra med lösningar på några av branschens kompetensförsörjningsutmaningar...

Välkomna förslag i utredning om planering och dimensionering av gymnasial utbildning

Den 8 juni lämnade regeringens utredare Lars Stjernkvists utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola till regeringen...

LAS-utredning överlämnad till regeringen

Den 1 juni överlämnade utredningen avseende en moderniserad arbetsrätt över sitt betänkande till regeringen. Utredningen ska nu skickas ut på...

Avstämning av korttidsarbete

Nu finns information om hur man ska gå till väga när det gäller avstämningen av korttidsarbete. Tre månader efter att ansökan om korttidsarbete...

Nuexaminerade trycksaksproducenter på Xenter

Ändringar i reglerna för semester vid korttidsarbete

Tillväxtverket har tidigare gjort bedömningen att betald och intjänad semester likställs med närvaro. Tillväxtverket har nu efter en analys gjort...

Grafiska industrin erbjuder ”Ett riktigt nice jobb”

Grafiska Företagens kampanj GrafX fortsätter att nå ungdomar. Tidigare var fokus att öka kännedomen om branschen. Nu vidareutvecklas konceptet...

Ny kampanj stärker kärleken till papper

Nu kan du som medlem i Grafiska Företagen ta del av Two Sides ”Love Paper” kampanj för att höja medvetenheten om pappers, prints och förpackningars...

Januaripartierna förlänger stödåtgärder

Flera av de stöd som regeringen och januaripartierna presenterat gällande sjuklöner och A-kassa förlängs och förstärks. Bland annat föreslås...

Nytt stöd till företagen baserat på omsättningstapp

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har presenterat ett förslag på stöd som baseras på hur mycket ett företag har tappat i omsättning under...

1 2 3 4 5 Nästa