Nyheter

Sänkt kostnad för Avtalspension SAF-LO under 2021

Precis som föregående år får arbetsgivarna även under 2021 en rabatt på premien (priset) för arbetarnas tjänstepension, Avtalspension SAF-LO...

Slutreplik: Postnords dominans hämmar konkurrensen

Trots att Postnords brevutdelning är lönsam vill man att den ska subventioneras. På en marknad som avreglerades för 30 år sedan har Postnord...

Nedstängningsstödet förstärks

Regeringen har meddelat i ett pressmeddelande att nedstängningsstödet kommer förstärkas så att även lönekostnader ersätts till den del de inte...

Information om självkarantän 7 dagar efter utlandsresa

FHM har kommit med nya rekommendationer att alla som reser in i Sverige, oavsett medborgarskap, bör testa sig vid inresa och att undvika kontakter...

Möjlighet till anstånd med skatteinbetalningar med ytterligare en månad

I en promemoria som Finansdepartementet skickat ut på remiss föreslås att anstånd ska kunna beviljas för ytterligare en månad samt att en möjlighet...

Förlängning av slopad förmånsbeskattning

Regeringen tillsammans med Liberalerna och centerpartiet föreslår att skattefriheten för förmån av fri parkering i anslutning till arbetsplatsen...

Omställningsstödet förlängs över mars och april

Regeringen föreslår att även förlänga omställningsstödet över månaderna mars och april. Fortsatt gäller att omsättningstappet ska uppgå till...

Korttidspermittering på 80 procent kvar till och med april

Regeringen vill nu förlänga möjligheten för företag att använda korttidspermittering upp till 80 procent i ytterligare en månad. Under förlängningen...

Förlängning av omsättningsstödet

Regeringen har föreslagit att omsättningsstödet till enskilda näringsidkare och stödet till handelsbolag förlängs till att också omfatta mars...

Intergrafstatistik - Papperspriserna går nedåt

Papperspriserna i Europa går ner för alla papperskvaliteter och tidningspappret når historiskt låga nivåer. Prisminskningen beror på en överkapacitet...

1 2 3 4 5 Nästa