Nyheter

Certifieringskraven för pannoperatörer ses över

Arbetsmiljöverket har nu beslutat att se över reglerna för certifiering av pannoperatörer. Certifieringskravet kommer med andra ord inte träda...

Upprop utbildning - tillsammans kompetensförsörjer vi den grafiska branschen

Brobygrafiska Yrkeshögskola kommer under kommande år ta initiativet till att ansöka om att få bedriva två utbildningar; Traditionellt grafiskt...

Grafiska branschen är beroende av ett väl fungerande transportsystem

På DN-debatt skriver industrins parter att tre områden i den nationella planen för infrastruktur måste prioriteras. Det handlar om underhåll...

Staten ska inte äga tryckerier

När Eva Glückman, vd Grafiska Företagen, pratade på en riksdagslunch om problematiken med att staten genom Postnord äger ett tryckeri som konkurrerar...

Trendbrott i den grafiska branschen – 1000 nyanställningar

Fram till 2024 planerar företagen inom den grafiska branschen att nyrekrytera drygt 1000 personer, vilket är en ökning av antalet anställda med...

”Print är som mänsklig kontakt”

Behovet av print kommer bli starkare i framtiden, säger Linda Eivander, vinnare av folkets röst i affischtävlingen PrintPower awards. Med bidraget...

Strejken på finska UPM avblåst

En nästan fyra månader lång strejk av det finska pappersfacket är nu över. Pappersförbundet och UPM har bägge accepterat medlarens bud. Man...

Vinnarna utsedda i PrintPower awards

Under ett fullsatt event på Berghs School of Communication den 7 april utsågs 10 vinnare i affischtävlingen PrintPowerAwardas. 127 studenterna...

Riksdagen röstade för högskolebehörighet på yrkesprogrammen

Riksdagen har röstat igenom propositionen om att yrkesprogrammen återigen ska ge högskolebehörighet. Det är en fråga som Grafiska Företagen har...

Jakob Mouginot – Grafiska Företagens nye förhandlare/arbetsrättsjurist

Från den 1 april är Jakob Mouginot Grafiska Företagens nya förhandlare/arbetsrättsjurist, med placering i Stockholm. Han kommer närmast från...

1 2 3 4 5 Nästa