Nytt tilldelningsbeslut i det statliga ramavtalet för tryckeritjänster

Kammarkollegiet effektiviserar den offentliga förvaltningen genom att ingå ramavtal. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har nu fattat tilldelningsbeslut avseende "konkurrensutsättning i upphandlingen Tryckeritjänster".

Ett första beslut kom den 2 februari, men en ändrad lista på leverantörer kom den 12 februari. Kammarkollegiets upphandlare Niklas Björns säger i en kommentar till Branschkoll att man var tvungen att riva upp beslutet när nya uppgifter kom in via en "begäran om omprövning".

– I och med det inkomna underlaget hade vi ingen juridisk grund att stå på för att låta det ursprungliga tilldelningsbeslutet stå fast, varvid vi beslutade att återkalla den del av tilldelningsbeslutet som rörde "Anbudsområde 2" och tilldelade detta anbudsområde på nytt i fredag.

Den uppdaterade listan ska ha att göra med en ändrad bedömning av uppfyllnad under delen "2.7 Kvalitetskrav i upphandlingen" och punkten "leverantörerna bör ha ett certifierat kvalitetssystem för tryckkvalitet enligt standarden ISO 12647-2".

Det nya tilldelningsbeslutet kan överklagas fram till måndag den 22 februari.