Gemensamma avtalskrav från LO-förbunden

Foto: Sven Malmberg

LO-förbunden går fram med gemensamma krav i den stundande avtalsrörelsen. Förbunden har enats om att alla som tjänar under 24 000 kronor i månaden ska få en högre löneökningstakt än alla andra. Från arbetsgivarhåll, inklusive Grafiska Företagen, välkomnas samordningen men inte kravet på höjda ingångslöner.

- Det är positivt att LO:s medlemsförbund har beslutat att samordna sig. Det ökar möjligheterna för ordnade förhandlingar där industrins märke respekteras. Det är emellertid oroväckande med den låglönesatsning som samordningen innebär. Det är inte i överensstämmelse med industriavtalet och kan skapa oklarheter, säger Eva Glückman, förhandlingschef, Grafiska Företagen.

Läs mer på Arbetsmarknadsnytt.