”Många företag har försvunnit”

Grafiska Företagens förhandlingschef Eva Glückman är intervjuad i Arbetsmarknadsnytt ang. den kommande avtalsrörelsen

– Tryckerier och företag på infomediasidan har verkligen fått vara med om en lång och tuff resa i och med digitaliseringen och andra förändringar som har skett. Många företag har försvunnit, de har gått i konkurs. Företagen som är kvar är väldigt måna om att löneökningarna inte blir för höga, säger Eva Glückman.

Läs artikeln.