Avtal 2017 - Industrins konkurrenskraft avgör

Avtalsförhandlingarna 2017 måste innebära ett trendbrott för jobben och kostnadsutvecklingen inom industrin. Därför har Grafiska Företagen, IKEM, TMF, Industriarbetsgivarna, TEKO, Livsmedelsföretagen, SLA och Teknikföretagen tagit fram en industrigemensam skrift som utifrån en lägesbeskrivning formulerar ett antal huvudsakliga målsättningar för att vända den negativa trenden och stärka företagens konkurrenskraft.

Läs och ladda ner rapporten på avtalssajten.se