Måttliga löneökningar och moderniseringar av avtalen

Grafiska Företagens avtalsyrkanden till GS-facket.

Grafiska Företagen har idag, den 21/12, utbytt avtalsyrkanden med sin motpart GS-facket. Yrkandena avser Infomediaavtalet och Förpackningsavtalet. Därmed är förhandlingarna i 2017 års avtalsrörelse igång. Avtalen ska vara klara den sista mars 2017.

De avtalsyrkanden som överlämnats idag, den 21/12, tar sin utgångspunkt i företagens konkurrenskraft. Grafiska Företagen vill ha måttliga löneökningar och moderniseringar av avtalen.

- Den globala konjunkturen är på väg att mattas av och vi ser en allt oroligare omvärld. Återhållsamma löneökningar är nödvändiga för att bibehålla konkurrenskraften, inte minst i den grafiska industrin som redan är hårt pressad. Priser sätts idag globalt även om man har sin huvudsakliga marknad i Sverige. Jag hoppas att vi tillsammans med vår motpart kan ta ytterligare steg mot följsam arbetstid i avtalsförhandlingarna. Det skulle betyda mycket för att trygga jobben, säger Grafiska Företagens vd Ravindra Parasnis.

På bilden: Från vänster, Ravindra Parasnis, vd, Grafiska Företagen, Eva Glückman, förhandlingschef, Grafiska Företagen, Madelene Engman, avtalssekreterare, GS-facket, Per-Olof Sjöö, ordförande, GS-facket.