Österrike vann Yrkes-EM i Grafisk Design

Den 1-3 december deltog Grafiska Företagen i arrangemanget yrkes-EM, EuroSkills, och grenen Grafisk Design. 12 länder deltog i grenen och efter tre dagar av tuffa tävlingar stod Österrike till slut som segrare.

EuroSkills är Europas största tävling i yrkesskicklighet och i år genomfördes den på Svenska Mässan i Göteborg den 1-3 december. EuroSkills är en del av WorldSkills där WorldSkills Sweden är ett trepartssamarbete mellan LO, Svenskt Näringsliv och staten via Utbildningsdepartementet, Skolverket och Myndigheten för yrkeshögskolan.

WorldSkills Sweden ansvarade för tävlingen där 450 ungdomar upp till 25 år från 30 länder tävlade inom 35 olika grenar.

Syftet med EuroSkills, liksom de nationella och internationella tävlingarna, är att:

  • Öka kunskapen och kännedomen om framtida yrkesvägar
  • Öka intresse och status för yrkesutbildning
  • Visa kompetens och inspiration för skolpersonal och förmedlare
  • Bli ett föredöme för hållbara yrkestävlingar

IT-gymnasiet i Göteborg hade flera lärare och elever på plats för att se till att all teknik och logistik fungerade för tävlingen i Grafisk Design, i samarbetade med de intilliggande ytorna för tävlingar för Webbutvecklare, IT-specialist och 3D-spelutveckling.

De tävlande kom en dag innan tävlingarna började för att bekanta sig med tekniken som fanns på plats. Som hjälp hade varje deltagande land hade en teknisk expert med sig som i sin tur var oberoende mot övriga tävlande.

Juryn bestod bl.a. av en chefsexpert och juryordförande. De representerade Portugal och Slovenien, länder som inte hade några tävlande på plats i denna gren.

Intensiva tävlingsdagar

Tävlingsdagarna för Grafisk Design omfattade uppgifter, som utan möjlighet till förberedelser, liknade verkliga uppdrag och i vissa fall omfattade verkliga varumärken.

  • Dag 1: Skapa en logotyp i Illustrator och använd den i produktion av kalender och trycksak.
  • Dag 2: Ta fram en broschyr i Indesign och skapa framsida och baksideskollage i Photoshop.
  • Dag 3: Använd Illustrator och Photoshop för att skapa en poster, ett användargränssnitt för app och ett ID eller entrébiljett.

Under dagarna fanns ett antal delmoment med beskrivningar av de olika uppdragen, hur de fiktiva kunderna såg ut, vilka pappersformat som skulle hanteras osv. Allt var tidsbegränsat precis som i verkligheten. De tävlande sattes på prov i att maximera kreativitet, tekniska och designmässiga kunskaper samt visa att de förstått vad uppdragen gick ut på.

Martin Elofsson, projektledare på Grafiska Företagen, deltog under tävlingsdagarna.

- Tävlingsupplägget ställde även stora krav på oss som arrangörer då bara en begränsad uppsättning mjukvaror skulle vara tillgängliga och åtkomsten till Internet skulle vara spärrad för att undvika kontakt med omvärlden.

De tävlande var i åldrarna 18 till 25 och kom från Sverige, Finland, Estland, Lettland, Norge, Österrike, Slovakien, Belgien, Italien, Island, Nederländerna och Ryssland. Några var studerade medan andra är yrkessamma. De flesta har vunnit sina respektive nationella tävlingar och hade en hög nivå på deras arbete.

- De skapade vackra, kommunikativa och slagkraftiga alster för tryck och digital publicering med knappa medel på väldigt kort tid – imponerande, säger Martin Elofsson.

Efter tre intensiva dagar stod Fabian Gwiggner från Österrike stod som vinnare i tävlingen Grafisk Design.

- Jag är otroligt glad över vinsten och börjar sakta förstå vad det innebär att vinna den europeiska tävlingen! Jag trodde inte jag skulle vinna, vi hade en del tekniska problem men framförallt var alla deltagare väldigt duktiga - därför känns det extra bra att vinna!

EuroSkills lockade en stor publik och tävlingsdagarna hade 74 736 besök. Av besökarna hade hela 34 000 skolelever föranmält sig.

- Det har varit enormt lyckat. Antalet besök överträffade alla våra förväntningar. Vi har levt upp till vår vision: EuroSkills ska vara en inspirerande manifestation för yrkesutbildningar och framtidslust, säger Tommy Hellström, projektledare WorldSkills Sweden för EuroSkills, i ett pressmeddelande.

- Att kunna studera skickliga människor i yrken som många har vaga uppfattningar om ger aha-upplevelser som sporrar till framtida egna inriktningar. Detta är något som inte minst vi i den grafiska branschen har stor nytta av. Nu ser vi fram mot nästa års yrkes-SM och fler kommande internationella tävlingar, säger Martin Elofsson.

På bilden: De tävlande i Grafisk Design, de tekniska experterna samt observatörer från Ryssland och Kina inför deras respektive WorldSkills-arrangemang.