Teknikcollege lyfts fram som föredöme i internationell studie

Foto: Teknikcollege Teknikcollege

Teknikcollege lyfts fram som ett föredöme och "best practice" när OECD presenterar rapporten “Get skills right” hos näringsdepartementet. I rapporten bekrivs Teknikcollege som ett lysande exempel på hur man har skapat en fungerande samverkan mellan utbildning och näringsliv och hur man skapar samverkan mellan företag och skola.

OECD betonar hur Teknikcollege underlättar samordning och minskar de negativa effekterna av ett tämligen fragmenterat svenskt utbildningssystem. Företagen, de framtida arbetsgivarna, ges ett inflytande som de inte per automatik har i det svenska utbildningssystemet.

- Teknikcollege ger även mindre företag och representanter för olika industribranscher möjlighet att samverka för att skapa kvalitet och medverka i utbildningen. För Grafiska Företagens medlemsföretag syns detta tydligt då de Teknikcollegecertifierade utbildningarna kännetecknas av fungerande samverkan och större möjligheter att locka studerande, säger Henrik Smedmark, utbildningsansvarig på Grafiska Företagen.

Bakom Teknikcollege står Industrirådet som 2004 initierade konceptet. Industrirådet består av ledande företrädare för svenska arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom industrisektorn.

Läs mer på Teknikcollege.se.