"Tuffa förhandlingar väntar"

Avtalsrörelsen är i gång på allvar och förväntas bli tuff i år. Se vår förhandlingschef Eva Glückman prata om de krav som lades fram i december och vikten av att säkra företagens internationella konkurrenskraft.

Förhandlingarna väntas bli tuffa under avtalsrörelsen 2017

Se Eva Glückman, förhandlingschef för Grafiska Företagen och Maria Möller, förhandlinsgschef för SLA, prata om de krav som lades fram i december och vikten av att säkra företagens internationella konkurrenskraft.