Vässa ditt kunderbjudande med Print Power

Foto: Heléne Grynfarb

Vår roll är att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft. Det gör vi genom att stötta med kunskap och inspiration. Med Print Power lyfter vi print som marknadsföringskanal.

Print Power startade 2009 och är ett samarbete mellan aktörer inom hela papperskedjan - pappersindustrin, grafisk industri, postdistributörer m.fl.

Idag finns projektet i 13 europeiska länder som tillsammans sprider budskap som intresserar professionella medieköpare och som kan påverka dem i deras kanalval.

Sedan starten undersöker vi vilken roll print har i dagens medielandskap och dag har vi en kunskapsbank fylld med goda exempel och inspiration som vi sprider till våra målgrupper som först och främst är trycksaksköpare.

Print försvinner inte i och med digitaliseringen, men användningsområdena blir så klart annorlunda.

Print Powers medieplattform

Print Powers största kanaler är webbplatsen printpower.se och Print Power Magazine som kommer ut två ggr per år.

  • printpower.se kan man teckna upp sig för nyhetsbrev och magasinet, ni hittar oss också på Facebook och Twitter.
  • Print Power Magazine har en upplaga på 3 500 ex i Sverige och den går till professionella medieköpare i Sverige.

Exklusivt erbjudande till våra medlemsföretag

Nu kan ni som är medlemmar hos Grafiska Företagen få ta del och använda er av Print Powers material i t.ex. era egna kanaler och kundtidningar.

Vi har skapat en dropboxmapp där det finns högupplösta Print Power Magazine PDF:er från 2015 och 2016. Samt högupplösta bilder till de längre reportagen från magasinet. Texter som ni vill använda er av plockar ni från PDF:erna.

Använd alltid Print Power som källa när ni använder er av materialet.

För att komma in i dropboxmappen krävs ett lösenord: hör av er till kommunikation@grafiska.se!