”Handleda någon med behov av extra stöd”

Ny del i YA-delegationens handledarutbildning

Foto: Niclas Hammarström

Funderar ni på att ta emot personer som har behov av extra stöd? En anledning till att en person kan behöva extra stöd kan vara en längre tids arbetslöshet. Arbetsgivaren, handledaren och kollegorna kan behöva tänka på vissa saker för underlätta introduktionen på arbetsplatsen.

Därför har nu YA-delegationens handledarutbildning kompletterats med en ny del; Handleda någon med behov av extra stöd; Om att handleda personer som behöver extra stöd den första tiden på arbetsplatsen.

Hela handledarutbildningen är kostnadsfri och ingen registrering behövs. Innehållet är generellt, konkret, praktiskt och består av korta texter, filmer och mallar. Det är fritt att använda innehållet och visa filmerna. Alla filmer finns även på YA-delegationens youtubekanal

Missa inte heller modulen Handleda en nysvensk; Om att stödja språkutveckling, skapa förståelse och motivera?

Yrkesintroduktionsanställningar (YA) – Förenar arbete med lärande

Grafiska Företagen har tillsammans med GS-facket Yrkesintroduktionsavtal. Det innebär att den anställde under ett år varvar vanligt arbete med lärande. Målet är att uppnå den kompetens som krävs för fortsatt arbete efter introduktionsåret. Lönen är 75 % av motsvarande lön för anställning utan yrkesintroduktion. Det krävs en lokal överenskommelse med GS-facket för varje anställning.

YA-anställningar förenar arbete och lärande:

  • För unga, nyanlända och långtidsarbetslösa.
  • Arbetsplatslärande under handledning.
  • Individ- och arbetsplatsanpassad kompetens.
  • Ger ekonomiskt stöd.

YA-delegationen är en statlig kommitté med ett operativt och utåtriktat uppdrag som stödjer arbetsmarknadens parter i utvecklingen av lärandet på arbetsplatserna.

Läs mer på www.ya-delegationen.se