Reinfeldt: Industrins märke håller ordning på lönesättningen

Fd statsministern Fredrik Reinfeldt talade idag på ett fullsatt lunchseminarium om industrin och den konkurrensutsatta sektorns betydelse för samhällsekonomin. Han lyfte också fram industriavtalet och märkets vikt för lönestabilitet i landet.

I den stund när industrins märke inte gäller har vi inte längre ordning på löneutvecklingen. Den svenska lönebildningen har över tid gett reallöneökningar, något som inte skett i länder som till exempel USA och Storbritannien, där stora grupper fått det sämre trots frihandel och tillväxt.

Fredrik Reinfeldt tror att det är en del av förklaringen till den protektionism och populism som nu växer fram. Globaliseringen har inte gynnat alla och då kommer en motreaktion.
Han talade om den nya världsordning som nu råder efter Trump och Brexit och ser att vi har en orolig omvärld framför oss. Den totala omläggning av USA:s politik som nu sker kan få stora konsekvenser för ett litet exportberoende land som Sverige.