Standardiserat arbetssätt bäst för försäljningen

Standarder utgör en säker och stabil grund att stå på samt undviker missförstånd och höjer kvaliteten på produkterna. I dagens globaliserade värld blir det allt viktigare att som företagare hålla sig uppdaterad om nya internationella standarder.

Vad är standardisering?

Standardisering är att skapa gemensamma konventioner/arbetssätt för att något skall fungera på bästa sätt. Så många som möjligt ska bli nöjda.

Även om grafisk industri har relativt lite import och export så är vi högst beroende av vad som sker internationellt.

Stat och kommun omsätter årligen runt 1 miljard kr årligen i trycksaker. Kammarkollegiet är ansvarigt för det statliga ramavtalet för tryckeritjänster och har Certifierad Grafisk Produktion med i deras kvalitetskrav. Ni hittar ramavtalet på avropa.se.

Varför ska man som företag arbeta med standardisering?

  1. Fler kunder blir medvetna om fördelarna.

  2. Krav vid offentlig upphandling - Certifikat som bygger på standarder är också viktigt vid leverans till stat och kommun. Att visa upp kunskaper enligt branschstandarder är ofta en förutsättning för att vara med och slåss om de stora kontrakten.

  3. Effektivare produktion och nöjdare medarbetare får man "på köpet".

Certifierad Grafisk Produktion

CGP, Certifierad Grafisk Produktion baseras på den internationella tryckstandarden ISO 12647-2 samt flera andra kringliggande ISO-standarder. Genom att arbeta efter dessa standarder kan tryckeriet garantera en effektiv produktion samt ge samma fina tryckresultat till sina kunder, gång på gång.

Det gäller naturligtvis att få med sig all personal i detta arbete, vilket kan vara en utmaning, men vår erfarenhet är att hela företaget utvecklas av CGP.

En certifiering är en ganska omfattande process som många gånger kräver ändrade arbetssätt.
Men som i allt kvalitetsarbete handlar det om en effektivisering och när man gått igenom detta har man en smartare produktion med högre kvalitet.

Läs mer om Certifierad grafisk produktion.