Nya löner 2017 - Tjänstemannaavtalet

Foto: Niclas Hammarström

Grafiska Företagen har nu träffat överenskommelse med Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna om nya löner och allmänna anställningsvillkor.

Nedan följer en kortfattad information om de avtalade löneökningarna per avtalsområde med ikraftträdande från och med den 1 april 2017. Mer information kommer nästa vecka i Arbetsgivarnytt.

Unionen:

En allmän pott bildas den 1 april 2017 om 2,00 procent av lönesumman. Inom denna ram är 0,5 procent dedikerade för en löneöversyn om inte lokala parter enas om annat.

Individgaranti för Unionens medlemmar är 290 kr.

Lägsta lön för tjänstemän som fyllt 18 år 17 411 kronor per månad

Lägsta lön efter ett års anställning 18 627 kronor per månad

Sveriges Ingenjörer:

En allmän pott bildas den 1 april 2017 om 1,5 procent av lönesumman. Därutöver ska en löneöversyn göras. Enligt avtalet med Sveriges Ingenjörer är löneöversynen inte siffersatt.

Deltidspension
En avsättning till deltidspension ska göras med 0,2 procent per den 1 april 2017.

Ytterligare och en mer komplett information om förändringarna i avtalens allmänna villkor kommer att skickas ut under nästa vecka.