Klimatkalkyl för beräkning av CO2-utsläpp

Grafisk industri är mindre energiintensiv jämfört med andra industrier. Men det är fortfarande viktigt för tryckerier att minska utsläpp och spara energi. Nu kommer verktyget ClimateCalc till Sverige.

Den europeiska samarbetsorganisationen Intergraf, där Grafiska Företagen ingår, har tagit fram rekommendationer som definierar de parametrar som ska ingå i beräkningen av koldioxidutsläpp från ett tryckeri eller en tryckt produkt.

Verktyget ClimateCalc är utformad för att ge exakt information om klimatpåverkan av den enskilda grafiska produkten i ett livscykelperspektiv. Kund och tryckeri är båda beroende av denna information för att göra en prioriterad insats för att minimera klimatpåverkan.

Användningen av ClimateCalc växer över hela Europa, inte minst på grund av sin status som det enda internationella beräkningsverktyget för klimatpåverkan från trycksaker. Det är baserat på och följer Intergrafs rekommendationer för beräkning av växthusgaser.

Tycker du att det här låter intressant? Vi söker nu medlemsföretag som vill samarbeta kring detta med oss. Kontakta Martin Elofsson för mer information.

Läs mer på se.climatecalc.eu.