Fredrik Persson ny styrelseordförande för Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringslivs styrelse valde den 27 november Fredrik Persson till ordförande fram till nästa års stämma. Fredrik Persson har fram till idag varit vice ordförande i Svenskt Näringsliv och suttit i styrelsen sedan 2009.

Fredrik Persson har varit vd för Axel Johnson AB, är idag styrelseordförande i Svensk Handel och JM, samt bland annat ledamot i styrelserna för Electrolux och Hufvudstaden.

– Som ordförande kommer jag att verka för att Svenskt Näringsliv ska fortsätta vara en aktiv, sammanhållen och konstruktiv kraft i samhällsdebatten. I en tid av stora förändringar och nya utmaningar måste de svenska företagen ha de bästa förutsättningarna, säger Fredrik Persson i en presskommentar.

– De nya stadgarna och den påbörjade moderniseringen och effektiviseringen av Svenskt Näringsliv kommer att fortsätta under mitt ordförandeskap, och jag är glad och inspirerad över att få ta den stafettpinnen vidare.

Leif Östling lämnar ordförandeposten