Teknikcollege får 35 miljoner för att stärka företagens kompetensförsörjning

Enorm potential till vidare utveckling för alla engagerade inom Teknikcollege.

Kommer under tre år att arbeta med ökad status, kvalitet och matchning i ett nationellt ESF-projekt med tre temaområden.

Status, kvalitet och matchning (SKM) är ett nationellt ESF-projekt där Teknikcollege under tre år kommer att fokusera på angelägna utvecklingsfrågor för svensk industris kompetensförsörjning på lång sikt. För att industrin ska kunna fortsätta bidra till sysselsättning och välstånd är det mycket viktigt att det finns kvalificerade medarbetare för företagen att anställa.

- Att vi tilldelats finansiellt stöd till en summa av 35 miljoner kronor innebär en enorm potential till vidare utveckling för alla engagerade inom Teknikcollege. Kopplat till våra tre områden kommer vi nu växla upp och intensifiera arbetet under projektets tre år. Det innebär att Teknikcollege, som redan idag är en stark och väl etablerad plattform inom kompetensförsörjning för industrin, kan engagera fler företag, fler kommuner samt skapa ett större engagemang hos både Industrirådet och de certifierade regionerna, säger Adela Martinovic, vd Riksföreningen Teknikcollege Sverige.

Fokus på tre temaområden

• Stärkt regional samordning.
Stärka kopplingen mellan det regionala kompetensbehovet och tillgången på utbildning i regionen.
• Ökad kvalitet i utbildning.
Stärka studenters anställningsbarhet genom att öka utbildningarnas relevans.
• Ökad kännedom och attraktionskraft för industrirelevanta utbildningar.
Identifiera och implementera en röd tekniktråd med rätt insatser mot rätt målgrupp i rätt tid.

Vad kan våra medlemsföretag/medlemmar få ut av SKM?

För industriföretag runt om i Sverige är vinsterna med status, kvalitet och matchning många. Bland annat är ambitionen att ge företagen verktyg för att långsiktigt stärka och säkerställa behovet av kompetent arbetskraft. Förutom en ökad möjlighet till att styra utbildningar så att de motsvarar industrins framtida behov av kompetens öppnas även arenor för att träffa framtida medarbetare.

5 snabba – vad får företagen ut av Teknikcollege och SKM?

• En röd tråd av insatser mot presumtiva studerande. Projektet ska resultera i att fler ungdomar söker yrkesutbildningar. Fokus på mentorskap genom samtliga utbildningsnivåer. Självklart omfattar detta även arbete med jämställdhet och mångfaldsinkludering.
• Stöd för att öka företagens engagemang och påverkan inom Teknikcollege. Det ska finnas bra förutsättningar för att arbeta långsiktigt och strategiskt med Teknikcollege och kompetensförsörjningsfrågor.
• Möjlighet för företagen att arbeta med branschvalidering samt möjlighet för utbildningsanordnarna att fortbilda lärare i validering.
• Smarta verktyg för ökad kvalitetsuppföljning för samverkan mellan företag och utbildning.
• Verktyg för kvalitetssäkrad handledarutbildning och företagsförlagt lärande med fokus på trepartssamtal med företagshandledare, utbildningsanordnare och studerande.

Läs mer på Teknikcollege webb

Projektet drivs, samordnas och administreras av Riksföreningen Teknikcollege Sverige.
För frågor kopplat till projektet, kontakta Johan Ståhl
Följ projektet i sociala medier under #SKM