Diskriminering och Likabehandling - En handledning

Hur bör man hantera frågor som rör diskriminering och likabehandling på arbetsplatsen? En ny handledning, som tagits fram gemensamt av fack och arbetsgivarorganisationer inom industrin, ska göra det lättare för såväl arbetsgivare som lokala fackliga representanter att göra rätt.

Inom ramen för industriavtalet finns en jämställdhetsgrupp vilka förra året gavs i uppgift att sammanställa en handbok med praktiska riktlinjer för att jobba mot diskriminering och för likabehandling. Handledningen har tagits fram tillsammans mellan fack och arbetsgivarorganisationer inom industrin och den ska göra det enklare för såväl arbetsgivare som lokala fackliga representanter att arbeta rätt med dessa frågor.

Bakom handledningen står Industrirådet som samlar företrädare från fack och arbetsgivarorganisationer inom industrin: Grafiska Företagen, Industriarbetsgivarna, IKEM, Jernkontoret, Livsmedelsföretagen, Skogsindustrierna, Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet, Svemin, Teknikföretagen, TEKO, Trä- och Möbelföretagen (TMF), GS-facket, IF Metall, Livsmedelsarbetareförbundet, Sveriges Ingenjörer samt Unionen

Till höger kan du ladda ner Diskriminering och Likabehandling – En handledning
Du behöver vara inloggad med via ett medlemskonto för att ta del av informationen.