ISO-möte i Surakarta, Indonesien

Den indonesiska standardiseringsorganisationen Badan Standardisasi Nasional (BSN) har nu i december varit värd för ISO/TC 130 Graphic Technologys höstmöte.

Läs sammanfattningen av det viktigaste som hände i de arbetsgrupper som sammanträdde under veckan i dokumentet i högermenyn. En längre sammanfattning finns på SIS/TK 434s hemsida och en fullständig rapport har levererats till kommittén.  

Läs mer om standarder på grafiska.se