Årsmöten under Print Next 2018

Foto: Jason Strong, Jan Malmström

Print Next 2018 inleds med årsmöten för Grafiska Företagen och de olika branschföreningarna.

I samband med Print Next 2018 håller Grafiska Företagen och de olika branschföreningarna sina årsmöten enligt tider nedan. Grafiska Företagen och branschföreningarna är medlemsstyrda organisationer. Årsmötena är högsta beslutande organ. Här kan du påverka och göra din röst hörd, lyssna till highlights från året som gick, men också blicka framåt i dialog med branschkollegor.

Hållpunkter den 25 april, The Winery Hotel, Solna 

09:00 – 11:00 Årsmöte: Svenska Kartongförpackningsföreningen
09:30 – 10:00 Årsmöte: Svenska Bokbinderiföreningen
10:00 – 10:30 Årsmöte: Svenska Stämpelfabrikantföreningen
10:30 – 11:00 Årsmöte: Sveriges Grafiska Medieförening
11:00 – 12:00 Årsmöte: Grafiska Företagen

Anmäl dig genom att skicka mejl till den branschförening du tillhör (klicka på namnet här ovan). Uppge namn och företag.  

Om du inte redan anmält dig till hela evenemanget Print Next 2018 så gör du det HÄR!

Välkommen!